Etudes de linguistique comparee


Христов, Паисий (1982) Etudes de linguistique comparee Издателство на Великотърновския университет, 121 с. 1982 г. COBISS.BG-ID 1084849380


 Сборникът съдържа няколко изследвания върху френския и българския език в съпоставителен план (Дистрибуция на основните глаголи, Спомагателните глаголи, Глаголното съдържание в безглаголните пословици,Семантическа дистрибуция на глаголните представки, Именната и глаголната номинация, Размисли върху субординацията и пр.), както и две статии върху трансформациите при художествения превод, отнасящи се до залоговите отношения и наречията за начин.
  
 -
 
  361
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/