Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte.В - Österreichische Literatur zwischen den Kulturen. Internationale Konferenz Veliko Târnovo, Oktober 2006, hrsg. v. Iris Hipfl und Raliza Ivanova, St. Ingbert: Röhrig, 2008, 223-229. Print ISBN 978-3-85110-437-7


Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte.В - Österreichische Literatur zwischen den Kulturen. Internationale Konferenz Veliko Târnovo, Oktober 2006, hrsg. v. Iris Hipfl und Raliza Ivanova, St. Ingbert: Röhrig, 2008, 223-229. Print ISBN 978-3-85110-437-7 сб. "Oesterreichische Literatur zwischen der Kulturen"


 Музика и произход: либретистът на Моцарт
  Статия
 Моцарт, Да Понте, Виена, опера, конвертит


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3597
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/