Томова, С., Л. Петров. Технология на разработване на концепция за спортен анимационен продукт. Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", Велико Търново, с. 244-245, ISSN 1313-244X COBISS.BG-ID 1125170916


Петров, Людмил (2007) Томова, С., Л. Петров. Технология на разработване на концепция за спортен анимационен продукт. Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", Велико Търново, с. 244-245, ISSN 1313-244X COBISS.BG-ID 1125170916 Сборник научни трудове "Кинезиология’2007", Велико Търново, с. 244-245, ISSN 1313-244X. COBISS.BG-ID 1125170916


 Теория на спортната анимация. Извършихме проучване на български и чужди курорти и разработихме основни аспекти на концепция за спортен анимационен продукт.
  Статия
 спортна анимация, спортен анимационен продукт, технология


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3582
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/