Наумовски, Милан, Людмил. Петров. Влияние на борбата под коша в защита и нападение и отнетите топки върху крайния резултат в баскетболната игра, сб.нучни трудове "Кинезиология’2002", том 1, с. 248-250, под. редакцията на Л.Петров, ISBN 954-9689-11-5, COBISS.BG-ID 1041378020


Петров, Людмил (2002) Наумовски, Милан, Людмил. Петров. Влияние на борбата под коша в защита и нападение и отнетите топки върху крайния резултат в баскетболната игра, сб.нучни трудове "Кинезиология’2002", том 1, с. 248-250, под. редакцията на Л.Петров, ISBN 954-9689-11-5, COBISS.BG-ID 1041378020 Сб.научни трудове "Кинезиология’2002", том 1, с. 248-250, под. редакцията на Л.Петров, ISBN 954-9689-11-5, COBISS.BG-ID 1041378020


 Изследване на борбата под кошовете в баскетбола
  Статия
 баскетбол, борба под коша, отнети топки


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3571
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/