Петров, Людмил. Създаване и развитие на специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание”, Сборник научни трудове "Кинезиология’2002", под ред. Людмил Петров, том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5, COBISS.BG-ID 1041378020


Петров, Людмил (2002) Петров, Людмил. Създаване и развитие на специалността “Педагогика на обучението по физическо възпитание”, Сборник научни трудове "Кинезиология’2002", под ред. Людмил Петров, том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5, COBISS.BG-ID 1041378020 Сборник научни трудове "Кинезиология’2002", под ред. Людмил Петров, том 1, с. 7-8. ISBN 954-9689-08--5, COBISS.BG-ID 1041378020


 Статия за развитието на специалност Физическо възпитание във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий"
  Статия
 физическо възпитание, образование


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3570
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/