ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2002) "Соколското движение в България"


Петров, Людмил (2002) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов (2002) "Соколското движение в България" Zbornik radova fakulteta fizicke culture “Fis Komunikacije’2002”, Univerzitet u Nisu, с. 368-370.


 История на Соколското движение в България. Дружество "Балкански сокол" е създадено в София през 1879 година. Гимнастическите занятия се провеждали в Гюл джамия, която е бивша християнска църква "Свети Георги". В гр. Русе през 1894 е създадено подобно гимнастическо дружество "Сокол".
  Статия
 история на физическата култура, соколско гимнастическо движение в България


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  3563
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/