Томова, С., Л. Петров, Л., М. Банева. Игрите в спортната анимация в морските курорти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003, ISSN: 1310-3393, с.116-119


Петров, Людмил (2003) Томова, С., Л. Петров, Л., М. Банева. Игрите в спортната анимация в морските курорти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003, ISSN: 1310-3393, с.116-119 Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003, ISSN: 1310-3393, с.116-119


 Статията е насочена към теорията на спортната анимация. Игрите заемат основна част (58 %) от средствата на спортната анимация в морския курорт. Класирането на игрите и спортовете по популярност, според нашето петгодишно проучване е следното: - тенис на маса; тенис на корт; плажен волейбол и мини-футбол; щафетни игри; игри за възрастни, провеждани във вечерната анимация; стрийтбол; теглене на въже; гребни регати и др.
  Статия
 спортна анимация, туризъм в морски курорти, игри


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3561
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/