Наумовски, М, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху способностите за владеене и боравене с топката от млади баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003. ISSN: 1310-3393, с.27-32


Петров, Людмил (2003) Наумовски, М, Л. Петров. Влияние на някои морфологически характеристики върху способностите за владеене и боравене с топката от млади баскетболисти. Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003. ISSN: 1310-3393, с.27-32 Списание "Спорт и Наука", София, изв.брой, 2003. ISSN: 1310-3393, с.27-32


 изследване на млади баскетболисти по отношение на техническата им подготвеност, взависимост от морфологическите им характеристики
  Статия
 баскетбол, подрастващи, техническа подготвеност, морфологически характеристики


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3560
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/