ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, М. Гърдева, С. Стефанов (2005) "Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета"


Петров, Людмил (2005) ПЕТРОВ, Л., Н. Първанов, М. Гърдева, С. Стефанов (2005) "Изследване на бързината в баскетбола при 12-13 годишни момчета" Сборник научни статии „Педагогика и методика”, Университетско издателство на Великотърновския университет, В. Търново, с. 310-313.


 изследване на бързината на млади баскетболисти
  Статия
 баскетбол, бързина


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3558
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/