ПЕТРОВ, Л., Д. Борисов "Развитие на равновесието при 15-19 годишни ученици"


Петров, Людмил (2005) ПЕТРОВ, Л., Д. Борисов "Развитие на равновесието при 15-19 годишни ученици" Сб.“Педагогически приноси”, Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", В. Търново, с. 259-261


 изследване на равновесието при 15-19 годишни ученици
  Статия
 равновесие, ученици, изследване
 Издадено
  3557
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/