Минева, М., Л. ПЕТРОВ, К. Крумова-Цончева (2005) "Експериментална методика за начално обучение по спортна аеробна гимнастика на деца от 7-8 годишна възраст"


Петров, Людмил (2005) Минева, М., Л. ПЕТРОВ, К. Крумова-Цончева (2005) "Експериментална методика за начално обучение по спортна аеробна гимнастика на деца от 7-8 годишна възраст" Сб. трудове “Педагогически приноси”, В. Търново, с. 264-268.


 методика по спортна аеробика, начално обучение
  Статия
 спортна аеробика, методика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3556
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/