ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, М. Мицева (2007) Рекреационните спортове в спортната анимация


Петров, Людмил (2007) ПЕТРОВ, Л., В. Маргаритова, М. Мицева (2007) Рекреационните спортове в спортната анимация Сборник научни трудове "Кинезиология’07", Велико Търново, с. 184-186, ISSN 1313-244X


 Към теория на рекреацията. Рекреационните спортове в спортната анимация влизат в така наречените „спортно-рекреационни програми”. В повечето случаи те се провеждат на открито, сред природата. Според насочеността на тези програми, рекреационните спортове се използват за рекреационни състезания (плажен волейбол и футбол, тенис и тенис на маса, стрелба с лък, пистолет или пушка, водна топка, гребни или плувни състезания, ски-спортове в зимните курорти и пр.), като спортуване за възстановяване на силите на участниците (водна аеробика, йога, ориентиране, пешеходен туризъм, фитнес, танци и пр.). В спортната анимация се прилагат с успех и източните спортове – йога, гимнастика Ци-Гун и др
  Статия
 рекреация, спортна анимация, спорт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3555
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/