Минева, М., Л. Петров, К. Крумова-Цончева. Въздействие на заниманията със спортна аеробика върху физическата дееспособностна деца 7-8 годишна възраст. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, бр.3, ISSN: 1310-3393, с. 230-237


Петров, Людмил (2007) Минева, М., Л. Петров, К. Крумова-Цончева. Въздействие на заниманията със спортна аеробика върху физическата дееспособностна деца 7-8 годишна възраст. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, бр.3, ISSN: 1310-3393, с. 230-237 Списание "Спорт и Наука", София, 2007, бр.3, ISSN: 1310-3393, с. 230-237


 изследване на въздействието на заниманията със спортна аеробика върху физическата дееспособност на 7-8-годишни деца
  Статия
 спортна аеробика, физическа дееспособност, 7-8 годишни деца


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3553
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/