Стефанов, С., Л. Петров. Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти, Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, ISBN 954-718-090-8, Tom 6, с.12-14. COBISS.BG-ID 1037472228


Петров, Людмил (2004) Стефанов, С., Л. Петров. Изследване на тренировъчното натоварване на волейболисти, Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, ISBN 954-718-090-8, Tom 6, с.12-14. COBISS.BG-ID 1037472228 Сборник научни доклади “Спорт, Общество, Образование”, НСА, София, 2004, ISBN 954-718-090-8, Tom 6, с.12-14, COBISS.BG-ID 1037472228


 изследване на натоварването в тренировки по волейбол
  Статия
 волейбол, тренировка, натоварване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3552
 Людмил Петров

3. Цитирано в: Божкова, А., И. Илиева, И. Стоилов, С. Базелков (2014) Колективните спортове във висшите училища, Артграф, София, 2014, ISBN: 978-954-9401-83-7, с. 62., COBISS.BG-ID 1275280612

2. Цитирано в: Касабова, Л. Влияние на играта баскетбол върху физическата работоспособност на студентки от УНСС, Сб, Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища, УИ "Стопанство", София, ISBN 978-954-644-223-9, с.250

1. Цитирано в: Божкова, А. (2008) "Моделиране подготовката на учебно-тренировъчния процес при студенти-волейболисти", монография, изд. Репортер, София, ISBN: 978-954-8102-67-4, с. 124

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/