Гешев, А., С. Томова, Л. Петров. Спортната анимация в морските курорти. Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, София, НСА ПРЕС, 2005, ISBN 954-718-158-0, с. 35-42


Петров, Людмил (2005) Гешев, А., С. Томова, Л. Петров. Спортната анимация в морските курорти. Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, София, НСА ПРЕС, 2005, ISBN 954-718-158-0, с. 35-42 Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, София, НСА ПРЕС, 2005, ISBN 954-718-158-0, с. 35-42 .


 теория на спортната анимация относно приложението й в морските курорти
  Статия
 спортна анимация, морски курорти


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3550
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/