Малчев, М., Н. Йорданова, С. Томова, Л. ПЕТРОВ, С. Йорданов (2005) "Теоретични основи на спортно-анимационната дейност"


Петров, Людмил (2005) Малчев, М., Н. Йорданова, С. Томова, Л. ПЕТРОВ, С. Йорданов (2005) "Теоретични основи на спортно-анимационната дейност" Сб.“Спортна анимация в туризма”, МНС, НСА "Васил Левски", Българска туристическа камара, с. 14-25, НСА ПРЕС, ISBN 954-718-158-0


 теория на спортната анимация
  Статия
 спортна анимация, теория,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3549
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/