Ацевски, А., М. Наумовски, Л. Петров. Утвърждаване на оптимален модел за обучаване на техническите елементи от спортната игра баскетбол. Списание: “Спорт и Наука”, София, 2005, изв.брой 4, ISSN 1310-3393, с. 109-114


Петров, Людмил (2005) Ацевски, А., М. Наумовски, Л. Петров. Утвърждаване на оптимален модел за обучаване на техническите елементи от спортната игра баскетбол. Списание: “Спорт и Наука”, София, 2005, изв.брой 4, ISSN 1310-3393, с. 109-114 Списание: “Спорт и Наука”, София, 2005, изв.брой 4, ISSN 1310-3393, с. 109-114


 Предмет на изследване в статията е биомеханичната и моторна структура на динамичните стереотипи на елементи от баскетболната игра. Моделът за обучение включва оптималната последователност на обучение на елементи от баскетбола
  Статия
 баскетбол, училищен спорт, тренировка, модел за обучаване, биомеханична структура


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3547
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/