Йованович, И., Д. Йованович, Л. Петров. Условия за отборен успех на шампионата на Европа по баскетбол през 2003 г.в Швеция – от показателите на официалната статистика на стрелбата в коша, Списание "Спорт и Наука, София, 2005, ISSN 1310-3393, изв.брой 4, с. 102-108


Петров, Людмил (2005) Йованович, И., Д. Йованович, Л. Петров. Условия за отборен успех на шампионата на Европа по баскетбол през 2003 г.в Швеция – от показателите на официалната статистика на стрелбата в коша, Списание "Спорт и Наука, София, 2005, ISSN 1310-3393, изв.брой 4, с. 102-108 Списание "Спорт и Наука, София, 2005, ISSN 1310-3393, изв.брой 4, с. 102-108


 Спортологично наблюдение относно стрелбата в коша на Европейския шампионат по баскетбол за мъже с цел да се установи влиянието й върху игровата ефективност
  Статия
 баскетбол, стрелба в коша, европейски шампионат по баскетбол за мъже


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3546
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/