Петров, Л., Д. Цонкова, М. Старделова. Изследване на развитието на издръжливостта в баскетбола при 12-13 годишни момчета. Списание “Спорт и Наука”, София, 2006, ISSN 1310-3393, изв.бр. 2, с. 39-45


Петров, Людмил (2006) Петров, Л., Д. Цонкова, М. Старделова. Изследване на развитието на издръжливостта в баскетбола при 12-13 годишни момчета. Списание “Спорт и Наука”, София, 2006, ISSN 1310-3393, изв.бр. 2, с. 39-45 Списание “Спорт и Наука”, София, 2006, ISSN 1310-3393, изв.бр. 2, с. 39-45


 изследване на развитието на издръжливостта на 13--14-годишни баскетболисти
  Статия
 баскетбол, издръжливост, подрастващи баскетболисти


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3545
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/