ПЕТРОВ, Л., А. Джамбазовски, М. Бъчваров (2006) "Историческо развитие на кинезиологията като наука"


Петров, Людмил (2006) ПЕТРОВ, Л., А. Джамбазовски, М. Бъчваров (2006) "Историческо развитие на кинезиологията като наука" сп, Спорт и Наука, София, 2006, брой 4, с. 99, ISSN 1310-3393


 кинезиология, наука за движенията на човека, спорт, физическо възпитание, физическа култура
  Статия
 кинезиология, наука за движенията на човека, спорт, физическо възпитание, физическа култура
 Издадено
  3543
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/