"ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА. Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки"


Бузов, Вихрен (2003) "ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА. Учебно помагало за студенти по хуманитарни и социални науки" Велико Търново, Изд. "ПИК"


 Учебното помагало е първото по рода си на български език по тази сравнително нова академична дисциплина. Включва теория в резюмиран вид, преводни текстове и задачи. Представени са основните философски логики - логически системи, които се прилагат за решаване на методологични и теоретични проблеми на философията, социалните и хуманитарните науки.
  Учебник / Учебно помагало
 Философска логика, семантика, класическа формална логика, онтология, модални логики, многозначни ло


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  354
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/