Петров, Людмил, Петя. Бориславова. Физическо развитие и работоспособност на подрастващи баскетболистки на 12-18 годишна възраст. сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм, НСА, София, 2006, с. 66-76, ISBN 978-954-775-626-7


Петров, Людмил (2006) Петров, Людмил, Петя. Бориславова. Физическо развитие и работоспособност на подрастващи баскетболистки на 12-18 годишна възраст. сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм, НСА, София, 2006, с. 66-76, ISBN 978-954-775-626-7 сб. Физическо възпитание, спорт и туризъм, НСА, София, 2006, с. 66-76, ISBN 978-954-775-626-7


 Изследване на физическото развитие и работоспособност на млади баскетболистки
  Статия
 баскетбол, физическо развитие, работоспособност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3539
 Людмил Петров

1. Бозов, К. (2014) модели за специализирана физическа подготовка на 12-18 годишни баскетболисти, дисертация, ВТУ, Велико Търново, с. 118

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/