Петров, Л., Б. Мехмед. Влияние на извънкласната дейност по футбол върху 16-17 годишни юноши. сб. Епископ-Константинови четения, том 11, Шуменски университет, Шумен, 2006, ISSN: 978-954-577-388-4, с. 79-82.COBISS.BG-ID 1231122660


Петров, Людмил (2006) Петров, Л., Б. Мехмед. Влияние на извънкласната дейност по футбол върху 16-17 годишни юноши. сб. Епископ-Константинови четения, том 11, Шуменски университет, Шумен, 2006, ISSN: 978-954-577-388-4, с. 79-82.COBISS.BG-ID 1231122660 сб. Епископ-Константинови четения, том 11, Шуменски университет, Шумен,2006, ISSN: 978-954-577-388-4, с. 79-82. COBISS.BG-ID 1231122660


 изследване на въздействието на извънкласната дейност със занимания по футбол върху 16-17 годишни юноши
  Статия
 футбол, извънкласна дейност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3538
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/