Петров Людмил. Сензитивни периоди във физическото развитие, двигателните качества и способности на подрастващи баскетболисти. Списание "Спорт и наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, /изв.брой 5/, с.112-116, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2007) Петров Людмил. Сензитивни периоди във физическото развитие, двигателните качества и способности на подрастващи баскетболисти. Списание "Спорт и наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, /изв.брой 5/, с.112-116, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, /изв.брой 5/, с.112-116, COBISS.BG-ID 1121090276


 изследване сензитивните периоди във физическото развитие и двигателните качества на млади баскетболисти
  Статия
 баскетбол, двигателни качества, физическо развитие, сензитивни периоди


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3535
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/