Петров, Людмил, Стоян Денев. Изследване на издръжливостта на млади футболисти, Списание "Спорт и наука", 2007, София, бр. 6, с. 62-65, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2007) Петров, Людмил, Стоян Денев. Изследване на издръжливостта на млади футболисти, Списание "Спорт и наука", 2007, София, бр. 6, с. 62-65, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и наука", 2007, София, бр. 6, с. 62-65, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


 В статията се проследява развитието на издръжливостта на подрастващи футболисти на възраст 13-14 години.
  Статия
 футбол, издръжливост, подрастващи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3534
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/