Наумовски, Милан, Ленче. Величковска, Людмил. Петров, Сашо. Тодоровски. Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизноста при изведуванье шутеви на кош од различни позиции. Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македония, 2006, брой 2, с. 48-51. ISSN: 0350-3836


Петров, Людмил (2006) Наумовски, Милан, Ленче. Величковска, Людмил. Петров, Сашо. Тодоровски. Влиjание на двомесечен програмиран тренажен процес врз подобруванье на прецизноста при изведуванье шутеви на кош од различни позиции. Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македония, 2006, брой 2, с. 48-51. ISSN: 0350-3836 Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македония, 2006, брой 2, с. 48-51. ISSN: 0350-3836


 Модел за обучение за подобряване на точността в баскетбола
  Статия
 баскетбол, точност, стрелба в коша


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3530
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/