Приносът на Веселин Бешевлиев в проучването на тракийския етногенезис


Йорданов, Стефан (2003) Приносът на Веселин Бешевлиев в проучването на тракийския етногенезис Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, 64-84


 Проучва се приносът на Бешевлиев в изясняването на въпросите на тракийския етногенезис, във връзка с което са формулирани и някои лични наблюдения по тази проблематика.
  Статия
 Бешевлиев, етногенезис, траки, пеласги
 Издадено
  353
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/