Петров, Л., В. Вичев, В. Маргаритова. Изследване на физическата дееспособност на ученици от първи клас, обучавани по различни учебни програми. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, изв.брой 3, ISSN 1310-3393, с. 164-169


Петров, Людмил (2007) Петров, Л., В. Вичев, В. Маргаритова. Изследване на физическата дееспособност на ученици от първи клас, обучавани по различни учебни програми. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, изв.брой 3, ISSN 1310-3393, с. 164-169 Списание "Спорт и Наука", София, 2007, изв.брой 3, ISSN 1310-3393, с. 164-169


 изследване на учебни програми по физическо възпитание и спорт в началната училищна възраст
  Статия
 физическо възпитание и спорт, учебни програми


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3527
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/