Петров, Л., С. Томова, Н. Йорданова. Относно спортния анимационен продукт. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, изв.брой 3, с. 297-299


Петров, Людмил (2007) Петров, Л., С. Томова, Н. Йорданова. Относно спортния анимационен продукт. Списание "Спорт и Наука", София, 2007, ISSN 1310-3393, изв.брой 3, с. 297-299 Списание "Спорт и Наука", София,2007, ISSN 1310-3393, изв.брой 3, с. 297-299


 Теоретична разработка върху спортния анимационен продукт
  Статия
 Спортна анимация, спортноанимационен продукт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3526
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/