Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство


Йорданов, Стефан (2003) Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия, Велико Търново, август 2002 г. Велико Търново: Faber, 2003, 70-81


 Проучването анализира името Аспарух на основателя на Първото българско царство, обосновавайки решение, твърде различно от досегашните становища за евентуалния ирански произход на името.
  Статия
 Аспарух, престолонаследие, титулатура, Никифор, Паисий, политогенезис
 Издадено
  352
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/