Що е Контрареформация? Проглас, 2007 (год. ХVІ), 2, с. 107-121. Print ISSN 0861-7902


Сабоурин-Дренска, Владимир (2007) Що е Контрареформация? Проглас, 2007 (год. ХVІ), 2, с. 107-121. Print ISSN 0861-7902 сп. "Проглас"


 "Контрареформация": католическо социално дисциплиниране и модернизация през ХVІ-ХVІІ век
  Статия
 Контрареформация, Католическа реформа, ранномодерен католицизъм


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3514
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/