Теоретична постановка, класификация и терминологични уточнения върху музикално-изразния компонент клавирна фактура. Фактурна типологизация на песенните съпроводи.


Караиванова, Бинка (2005) Теоретична постановка, класификация и терминологични уточнения върху музикално-изразния компонент клавирна фактура. Фактурна типологизация на песенните съпроводи. Трудове на Великотърновския университет, 2005, 10 (4), с. 141-158. ISSN - 1313-7492 COBISS.BG-ID - 1124241636


 Систематизирана е научна информация относно категорията музикална фактура.Изведени са съществени терминологични и съдържателни различия в съществуващата теоретична литература. Създадена е класификация на видовете клавирен съпровод в детските и училищни песни.
  Статия
 музикална фактура, клавирна фактура, видове клавирни съпроводи
 Издадено
  3512
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/