Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози


Караиванова, Бинка (2004) Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози Музикални хоризонти, 2004, 7, с. 30-34; 8, с. 31-34. Print ISSN 1310-0076


 Предлага се теоретично обоснован и експериментално проверен модел за обучение на музикални педагози на базата на интегритет в музикалното образование.
  Студия
 интегритет, задължително пиано, музикален анализ, хармония с аранжиране
 Издадено
  3495
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/