Социални и дидактически основания за интегративен подход в обучението на музикалните педагози


Караиванова, Бинка (2004) Социални и дидактически основания за интегративен подход в обучението на музикалните педагози Педагогически алманах, 2004, 1-2, с. 118-127. Print ISSN 1310-358X


 Коментират се съвременни методологични и методически възгледи за масовото музикално образование, очертаващи перспектива, която трябва да бъде следвана и в професионалната подготовка на бъдещите музикални педагози.
  Статия
 съвременно масово музикално образование, музикални педагози
 Издадено
  3494
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/