Жанрът детска и училищна песен в обучението на бъдещите музикални педагози


Караиванова, Бинка (2002) Жанрът детска и училищна песен в обучението на бъдещите музикални педагози Педагогически алманах, 2002, 1-2, с. 151-167. Print ISSN 1310- 358X


 Разглежда се уникалната стойност на посочения жанр за музикалното и общо възпитание на подрастващите и изключителната роля на учителя по музика като творчески реализатор на образователния и възпитателния потенциал на песента.
  Студия
 детска и училищна песен, обучение на музикални педагози, жанр
 Издадено
  3493
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/