Предпоставки за формиране на сценичното самочувствие на музиканта


Караиванова, Бинка (1994) Предпоставки за формиране на сценичното самочувствие на музиканта Трудове на Великотърновския университет, 1994, 6 (4), с. 389-412. Print ISSN 0204-6369


 Разглежда се въпросът за творческата свобода и способността за самоконтрол на музиканта-изпълнител на концертния подиум.
  Студия
 сценична треска, сценично поведение, способност за самоконтрол
 Издадено
  3492
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/