Нидерландски език - самоучител в диалози


Ковачева, Гергана (2006) Нидерландски език - самоучител в диалози Двумесечно научно-методическо списание "Чуждоезиково обучение", стр. 76-77


 Рецензия на самоучителят в диалози по нидерландски език "Нидерлндски език - самоучител в диалози"
  
 нидерландски, самоучител, диалози
 
  3473
 Гергана Ковачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/