Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година.


Иванов, Ивелин (2003) Магията на кръглото число: Християнска Европа в очакване на хилядната година. – LiterNet, 08.10.2003, № 10 (47) Online ISSN 1312-2282


 
  Статия
 миленаризъм, хилиазъм, средновековие
 Издадено
  3448
 Ивелин Иванов

1. Степанов, Цветелин. В очакване на Края: Европейски измерения, ок. 950- ок. 1200. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, с. 325. ISBN: 9789540740812

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/