Към въпроса за българската военна мощ в последната четвърт на X век. Защо България загуби двубоя с Византия? – История, 2002, кн. 4-5, с. 1-8. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620


Иванов, Ивелин (2002) Към въпроса за българската военна мощ в последната четвърт на X век. Защо България загуби двубоя с Византия? – История, 2002, кн. 4-5, с. 1-8. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620


 Статията се спира на един от най-драматичните периоди в средновековната история на България и анализира войните между Самуил и Василий II. Авторът анализира въоръжението, стратегията и тактиката на двете страни в опит за отговор на поставения в заглавието въпрос.
  Статия
 цар Самуил, император Василий II, българо-византийски войни
 Издадено
  3446
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/