Към въпроса за използването на копието и "военната революция на ХІ век" в Западна Европа. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282


Иванов, Ивелин (2001) Към въпроса за използването на копието и "военната революция на ХІ век" в Западна Европа. – LiterNet, 20.04.2003, Април/2003 : бр. 4 (41) Online ISSN 1312-2282


 Статията се спира на проблема за появата на рицарството в Западна Европа и по-точно на свидетелствата за новата тактика на фронтален удар с копието в писмени и други свидетелства от епохата.
  Статия
 Средновековие, въоръжение, военна революция
 Издадено
  3444
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/