Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": Философия, история, психология и политология. Велико Търново, 2001, кн. № 70, с. 70-81. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812


Иванов, Ивелин (2001) Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": Философия, история, психология и политология. Велико Търново, 2001, кн. № 70, с. 70-81. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812


 Статията разглежда връзката между движението за Божи мир (Pax Dei), реформите в Църквата, и влиянието им върху въоръженото насилие и т.нар. частни войни. Анализирайки хода на съборното движение за вътрешен мир и за ограничаване на проявите на въоръжено насилие и частни войни, авторът подчертава влиянието им върху съсловието на milites и обобщава важната им роля за омиротворяването на християнския европейски свят в периода XI-XIII век.
  Доклад
 (Pax Dei) Божи мир, (Treuga Dei) Божие примирие, съборно движение, частни войни, средни векове
 Издадено
  3443
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/