Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век).


Иванов, Ивелин (2001) Движението за Божи мир, църковните реформи и краят на частните войни (XI-XIII век). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": Философия, история, психология и политология. Велико Търново, 2001, кн. № 70, с. 70-81. ISSN 0861-0312


 
  Доклад
 (Pax Dei) Божи мир, (Treuga Dei) Божие примирие, съборно движение, частни войни, средни векове
 Издадено
  3443
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/