Апокалиптизъм, миленаризъм и движението за Божи мир в кралство Франция около хилядната година. – История, 2001, кн. 4, година IX, с. 1-14. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620


Иванов, Ивелин (2001) Апокалиптизъм, миленаризъм и движението за Божи мир в кралство Франция около хилядната година. – История, 2001, кн. 4, година IX, с. 1-14. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620


 Статията се спира на ролята на апокалиптичните и миланаристични нагласи и съборното движение за Божи мир (Pax Dei) в Западна Европа. Анализирани са конкретни сведения от писмени извори, свидетелстващи за целенасочено използване на апокалиптични нагласи и очаквания за Второто пришествие от местни епископи и други църковни лидери в организирането, провеждането, и в налагането на решенията на църковните събори за налагане на Божи мир. В заключение, авторът подчертава явната връзка между миленаристичните нагласи сред масовите слоеве и популярността на съборите на мира в края на X и първата половина на XI в.
  Статия
 апокалиптизъм, миленаризъм, Божи мир, средновековна Франция
 Издадено
  3442
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/