Войната, църквата и мирът в Западна Европа. Поглед в периода Х-ХII в. – Епохи, 2000, кн. 1, год. VIII, с. 91-99. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204


Иванов, Ивелин (2000) Войната, църквата и мирът в Западна Европа. Поглед в периода Х-ХII в. – Епохи, 2000, кн. 1, год. VIII, с. 91-99. Print ISSN 1310-2141. COBISS.BG-ID - 1120927204 велико Търново


 Статията разглежда еволюцията на християнското учение за войната и мира, въоръженото насилие и използването на оръжие в навечерието и в началния период на кръстоносните походи. Авторът се спира и на църковната политика към въоръженото насилие и войната във вътрешен аспект, т.е. в християнския свят, като подчертава важната роля на Божия мир и Божието примирие в изграждането на комплексна политика на папството по въпросите на войната и мира в периода X-XII век.
  Статия
 Средни векове, католическа църква, война, мир
 Издадено
  3441
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/