Разгромът на латинската армия при Одрин от цар Калоян на 14 април 1205 година.


Иванов, Ивелин (1999) Разгромът на латинската армия при Одрин от цар Калоян на 14 април 1205 година. – Военноисторически сборник, 1999, кн. 5, с. 7-15. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468


 Статията разглежда популярната битка между кръстоносците от четвъртия кръстоносен поход и българския цар Калоян от 14 април 1205 г. Авторът се опитва да определи приблизителния брой на рицарите, участвали в сражението, съотношението между българи и латинци и да предложи логични отговори за действията на двете страни.
  Статия
 кръстоносци, Четвърти кръстоносен поход, средновековна война, битки, Второ българско царство
 Издадено
  3440
 Ивелин Иванов

1. Йорданов, Калин. Нов поглед към битката при Адрианопол ( Военният ресурс на ранната латинска империя и кампанията от април 1205 г.). – Mediaevalia, 2011, год. I, кн. 2., с. 106-148. ISSN 1314-2755. Цит. с.109, 126.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/