Еволюцията на църковната концепция за войната и кръстоносните походи (ХІ-ХІІІ в.). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": История, политология, връзки с обществеността и право. Велико Търново, кн. 60, с. 201-206. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812


Иванов, Ивелин (1998) Еволюцията на църковната концепция за войната и кръстоносните походи (ХІ-ХІІІ в.). – В: Научни трудове на ВВОУ "Васил Левски": История, политология, връзки с обществеността и право. Велико Търново, кн. 60, с. 201-206. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID - 1247779812 Велико Търново


 Статията се спира на еволюцията на концепцията на св. Августин Блажени за справедливата война и ролята на ярки представители на папския престол като Александър II, Григорий VII и Урбан II в насочването на тази концепция към вътрешни- и външно-политически цели и задачи, най-вече към кръстоносни походи на Изток в периода XI-XIII век.
  Доклад
 християнство, справедлива война, Църква, кръстоносни походи
 Издадено
  3439
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/