Зараждането на идеята за кръстоносните походи на Изток.


Иванов, Ивелин (1997) Зараждането на идеята за кръстоносните походи на Изток. – Военноисторически сборник, 1997, кн.1, с. 7-18. Print ISSN 0204-4080. COBISS.BG-ID - 1119626468


 Статията разглежда предпоставките за кръстоносните походи на Изток от периода XI-XIII век в контекста на социалните промени и църковните реформи в католическа Европа. Подчертани са появата и консолидирането на рицарското съсловие, движението за Божи мир и Божие примирие, както и еволюцията на църковната концепция за войната и мира.
  Статия
 Кръстоносни походи, предпоставки
 Издадено
  3438
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/