Идеята за място в съвременния френски език


Стоянова, Невена (2007) Идеята за място в съвременния френски език Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2007, 128 с., ISBN 978-954-524-580-0, COBISS.BG-ID - 1243779300


 Учебно помагало по конструктивна лексика на френския език, адаптирано за студентите от специалност Приложна лингвистика и ориентирано към работа с обществено-политически и икономически текстове
  Учебник / Учебно помагало
 конструктивна лексика, локативна идея


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  3432
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/