Идеята за място в съвременния френски език


Стоянова, Невена (2007) Идеята за място в съвременния френски език Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2007, 128 с., ISBN 978-954-524-580-0, COBISS.BG-ID - 1243779300


 Учебно помагало по конструктивна лексика на френския език, адаптирано за студентите от специалност Приложна лингвистика и ориентирано към работа с обществено-политически и икономически текстове
  Учебник / Учебно помагало
 конструктивна лексика, локативна идея


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  3432
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/