Хибридните думи


Драгнев, Владимир (1989) Хибридните думи Чуждоезиково обучение, кн. 3, 1989 г.


 В публикацията са изброени, класифицирани и анализирани различни видове хибридни думи (mots-valises) и са предложени някои упражнения за използването им в чуждоезиковото обучение.
  
 хибридни, думи, френски
 
  3417
 Владимир Драгнев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/