Contribution à l’étude des mots-valises ou mixonymes


Драгнев, Владимир (1989) Contribution à l’étude des mots-valises ou mixonymes Съпоставително езикознание, кн. 5, 1989 г.


 Анализ на някои видове хибридни думи. В съавторство с димитър банков и Димитър Димитров
  
 хибридни думи, френски език
 
  3415
 Владимир Драгнев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/