Quelques cas d’anaphore en français et en portugais


Драгнев, Владимир (1996) Quelques cas d’anaphore en français et en portugais in La linguistique de texte, ИК "Знак’94", В. Търново


 С помощта на някои основни принципи на текстолингвистиката са анализирани някои разлики в употребата на анафорични форми във френския и португалския език.
  
 анафора, португалски, френски, текстолингвистика
 
  3411
 Владимир Драгнев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/